Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku? Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

Ako účtovať na účte 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám? Účet 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa … Read more

Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Ako účtovať na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov? Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do … Read more

Účet 081 – Oprávky k stavbám

Ako účtovať na účte 081 – Oprávky k stavbám? Účet 081 – Oprávky k stavbám je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na … Read more

Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

Ako účtovať na účte 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí? Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na … Read more