Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Ako účtovať na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá? Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

Ako účtovať na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov? Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ako účtovať na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok? Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 021 – Stavby

Ako účtovať na účte 021 – Stavby? Účet 021 – stavby je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto účte účtujeme budovy, … Read more

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Účtovanie na účte 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more