Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Ako účtovať na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá?

Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dospelé plemenné a chovné zvieratá na účel hospodárskeho využitia bez ohľadu na obstarávaciu cenu (napr. kravy, muflóny, daniele, jelene, pštrosy).

Využiteľnosť zvierat musí byť dlhšia ako štyri roky.

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Príklad: Zaradenie základného stáda a ťažných zvierat do užívania

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť do užívania. V našom prípade ideme zaradiť do užívania základné stádo a ťažné zvieratá, ktoré boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 026 / 042   suma: 50 000 Eur

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do užívania na stranu MD účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá vo výške 50 000 Eur. Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraného základného stáda a ťažných zvierat už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie základného stáda a ťažných zvierat do používania 026 042
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 026 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyradenie odpísaného základného stáda a ťažných zvierat z používania 086 026
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 702 026

 

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment