Účet 701 – Začiatočný účet súvahový

Účtovanie na účte 701 – Začiatočný účet súvahový

Prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa otvárajú účty aktív a pasív. Účet 701 – Začiatočný účet súvahový vychádza z účtu 702 – Konečný účet súvahový minulého roka.

Zostavenie účtu 701 vyžaduje niekoľko krokov:

  1. Prevod konečných zostatkov aktív zo strany MD účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu D účtu 701,
  2. Prevod konečných zostatkov pasív zo strany D účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD účtu 701,
  3. Prevod výsledku hospodárenia z minulého roka

Krok 1: Prevod konečných zostatkov aktív zo strany MD účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu D účtu 701

Schéma:

Konečné zostatky účtov aktív z minulého roka, ktoré sa nachádzajú na strane MD na účte 702 – Konečný účet súvahový, prenesieme na začiatku ďalšieho účtovného obdobia na účet 701 – Začiatočný účet súvahový a to na stranu D.

Príklad:

Konečný účet súvahový obsahoval konečné zostatky dvoch účtov aktív, ktoré sme preniesli na opačnú stranu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Krok 2: Prevod konečných zostatkov pasív zo strany D účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD účtu 701

Schéma:

Konečné zostatky účtov pasív z minulého roka, ktoré sa nachádzajú na strane D na účte 702 – Konečný účet súvahový, prenesieme na začiatku ďalšieho účtovného obdobia na účet 701 – Začiatočný účet súvahový a to na stranu MD.

Príklad:

Konečný účet súvahový obsahoval konečné zostatky dvoch účtov pasív, ktoré sme preniesli na opačnú stranu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

Krok 3: Prevod výsledku hospodárenia z minulého roka

Schéma:

Zisk z minulého roka, ktorý sa nachádza na strane D na účte 702 – Konečný účet súvahový, prenesieme na začiatku ďalšieho účtovného obdobia na účet 701 – Začiatočný účet súvahový a to na stranu MD.

Príklad:

Zisk sa k 31.12.2020 nachádzal na strane D na účte 702 – Konečný účet súvahový a preto logicky musí byť prehodený na stranu MD na účet 701 – Začiatočný účet súvahový k 01.01.2021.

Schéma:

Stratu z minulého roka, ktorá sa nachádza na strane MD na účte 702 – Konečný účet súvahový, prenesieme na začiatku ďalšieho účtovného obdobia na účet 701 – Začiatočný účet súvahový a to na stranu D.

Príklad:

Strata sa k 31.12.2020 nachádzala na strane MD na účte 702 – Konečný účet súvahový a preto logicky musí byť prehodená na stranu D na účet 701 – Začiatočný účet súvahový k 01.01.2021.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment