Uzávierkové účty

Ktoré účty patria medzi uzávierkové účty? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na uzávierkových účtoch sa dozviete v článkoch Účet 701 – Začiatočný účet súvahový, Účet 702 – Konečný účet súvahový a Účet 710 – Účet ziskov a strát. … Read more

Účet 701 – Začiatočný účet súvahový

Účtovanie na účte 701 – Začiatočný účet súvahový Prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa otvárajú účty aktív a pasív. Účet 701 – Začiatočný účet súvahový vychádza z účtu 702 – Konečný účet súvahový minulého roka. Zostavenie účtu 701 vyžaduje niekoľko krokov: Prevod konečných zostatkov aktív zo strany MD účtu 702 – Konečný účet … Read more

Účet 702 – Konečný účet súvahový

Účtovanie na účte 702 – Konečný účet súvahový Účet 702 – Konečný účet súvahový je uzávierkový účet, čo znamená, že sa zostavuje k dátumu spracovania účtovnej závierky (väčšinou ku koncu roka). Zostavenie účtu 702 vyžaduje niekoľko krokov: Prevod konečných zostatkov zo strany D všetkých účtov aktív na stranu MD účtu 702, Prevod konečných zostatkov zo … Read more

Účet 710 – Účet ziskov a strát

Účtovanie na účte 710 – Účet ziskov a strát Účet 710 – Účet ziskov a strát je uzávierkový účet, čo znamená, že sa zostavuje k dátumu spracovania účtovnej závierky (väčšinou ku koncu roka). Je to zároveň aj výsledkový účet, čo znamená, že sa na ňom účtuje výsledok hospodárenia v danom roku. Na ňom teda uvidíme, … Read more

Zostavenie účtovnej závierky

Aké činnosti vykonáva účtovník na konci účtovného obdobia? Na konci účtovného obdobia vykonáva účtovník uzávierkovú činnosť, ktorá pozostáva z viacerých krokov. V nasledujúcom článku nájdete vybrané činnosti, ktoré účtovník vykonáva na konci účtovného obdobia v spoločnosť, ktorá účtuje v rámci podvojného účtovníctva. Inventarizácia a iné účtovné kontroly Inventarizácia Pred uzatvorením účtov hlavnej knihy je potrebné … Read more

Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia

Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia spoločnosti, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva vyžaduje niekoľko účtovných zápisov. Na konci účtovného obdobia musí účtovník pred zostavením účtovnej závierky, mimo iného, zostaviť účet 710 (Účet ziskov a strát) a účet 702 (Konečný účet súvahový). Rovnako postupujeme aj v prípade zaúčtovania straty v novovzniknutej spoločnosti. ÚČET ZISKOV A … Read more