Účet 710 – Účet ziskov a strát

Účtovanie na účte 710 – Účet ziskov a strát Účet 710 – Účet ziskov a strát je uzávierkový účet, čo znamená, že sa zostavuje k dátumu spracovania účtovnej závierky (väčšinou ku koncu roka). Je to zároveň aj výsledkový účet, čo znamená, že sa na ňom účtuje výsledok hospodárenia v danom roku. Na ňom teda uvidíme, … Read more

Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia

Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia pred zostavením účtovnej závierky vykonávame v prípade, že spoločnosť dosiahla stratu dve účtovné obdobia za sebou. Keďže potrebujeme zaúčtovať dve položky (teda dve straty) tento proces si rozdelíme na dva kroky: zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia zaúčtovanie straty z minulého účtovného obdobia Krok 1.: … Read more

Zostavenie účtovnej závierky

Aké činnosti vykonáva účtovník na konci účtovného obdobia? Na konci účtovného obdobia vykonáva účtovník uzávierkovú činnosť, ktorá pozostáva z viacerých krokov. V nasledujúcom článku nájdete vybrané činnosti, ktoré účtovník vykonáva na konci účtovného obdobia v spoločnosť, ktorá účtuje v rámci podvojného účtovníctva. Inventarizácia a iné účtovné kontroly Inventarizácia Pred uzatvorením účtov hlavnej knihy je potrebné … Read more

Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia

Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia spoločnosti, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva vyžaduje niekoľko účtovných zápisov. Na konci účtovného obdobia musí účtovník pred zostavením účtovnej závierky, mimo iného, zostaviť účet 710 (Účet ziskov a strát) a účet 702 (Konečný účet súvahový). Rovnako postupujeme aj v prípade zaúčtovania straty v novovzniknutej spoločnosti. ÚČET ZISKOV A … Read more