Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia

Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia pred zostavením účtovnej závierky vykonávame v prípade, že spoločnosť dosiahla stratu dve účtovné obdobia za sebou. Keďže potrebujeme zaúčtovať dve položky (teda dve straty) tento proces si rozdelíme na dva kroky:

  1. zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia
  2. zaúčtovanie straty z minulého účtovného obdobia

Krok 1.: Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia

Postupujeme podľa pokynov v článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia. Zjednodušene povedané zostavíme si Účet ziskov a strát, z ktorého zistíme výšku straty z bežného účtovného obdobia. Túto stratu zaúčtujeme zápisom 702/710.

Príklad:

Účet ziskov a strát. Zaúčtovanie straty.

Krok 2.: Zaúčtovanie straty z minulého účtovného obdobia

Stratu z minulého obdobia zaúčtujeme na začiatku aktuálneho (bežného) účtovného obdobia zápisom 431/701, čo znamená že “účet 710” sa na začiatku účtovného obdobia otvára práve cez tento zápis 431/701. To znamená, že účet 431 (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní) bude mať na začiatku účtovného obdobia “hneď” Začiatočný zostatok vo výške straty z minulého obdobia.

V hlavnej knihe to bude na začiatku účtovného obdobia zaúčtované zápisom 431/701 tak ako je vyznačené červenou šípkou:

Strata minulého obdobia na začiatku roka. Otvorenie účtu 710.
V prípade, že valné zhromaždenie rozhodne, že celá strata sa prevedie do neuhradenej straty minulých rokov, musíme celú výšku straty z minulého obdobia prehodiť z účtu 431 na účet 429 (Neuhradená strata minulých rokov) zápisom 429/431. Po rozhodnutí valného zhromaždenia sa teda účet 431 (Výsledok hospodárenia v schvaľovaní) vynuluje (bude mať konečný  nulový zostatok-KZ).

V hlavnej knihe teda vykonáme zápis 429/431 takto:

Účet 429 príklad. Účet 431príklad. Prevod do Neuhradenej straty minulých rokov.

Obrat na strane MD na účet 429 (Neuhradená strata minulých rokov) spôsobil, že tento účet ma mínusový konečný zostatok (KZ) na strane MD. Tento konečný zostatok je na konci účtovného obdobia potrebné prehodiť na stranu D na účet 702 (Konečný účet súvahový). Konečný účet súvahový zostavujeme podľa pokynov v predchádzajúcom článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia.

Strata minulého roka na Konečnom účte súvahovom.

Nezabudnime, že musíme ešte dokončiť zápis 702/710 z Kroku 1.

Keď zostavíme celkový Konečný účet súvahový v našom prípade bude vyzerať takto:

Účet 429 (Neuhradená strata minulých rokov) je účet pasív a preto je jeho zostatok na účet 702 na strane D. Avšak, keďže ide o stratu, zapisuje sa so znamienkom mínus. Pre porovnanie v prípade zisku: aj účet 428 (Nerozdelený zisk minulých rokov) je účet pasív a preto aj v jeho prípade by sme konečný zostatok tohto účtu videli na strane D na účte 702, avšak keďže by išlo o zisk jeho hodnota by sa na tejto strane vykazovala so znamienok plus.

V tomto prípade sme účtovali stratu do neuhradenej straty minulých rokov, avšak existujú aj iné spôsoby vysporiadanie straty, ktoré nájdete tu!

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment