Uzávierkové účty

Ktoré účty patria medzi uzávierkové účty?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na uzávierkových účtoch sa dozviete v článkoch Účet 701 – Začiatočný účet súvahový, Účet 702 – Konečný účet súvahový a Účet 710 – Účet ziskov a strát.

Medzi uzávierkové účty patria:

701         Začiatočný účet súvahový

702         Konečný účet súvahový

710         Účet ziskov a strát

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

Leave a Comment