Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Ako účtovať na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok?

Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme taký druh dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je možné zaradiť na ostatné účty účtovej skupiny 01.

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Príklad: Zaradenie ostatného DNM do užívania

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť do užívania. V našom prípade ideme zaradiť do užívania ostatný DNM, ktorý boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 019 / 041   suma: 50 000 Eur

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie ostatného DNM do užívania na účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 50 000 Eur. Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraného ostatného DNM už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie ostatného DNM do používania 019 041
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 019 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyradenie odpísaného ostatného DNM z používania 079 019
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 702 019

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment