Účet 015 – Goodwill

Ako účtovať na účte 015 – Goodwill? Účet 015 – Goodwill je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu)! Konečný zostatok … Read more

Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Ako účtovať na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok? Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 014 – Oceniteľné práva

Ako účtovať na účte 014 – Oceniteľné práva? Účet 014 – Oceniteľné práva je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj

Ako účtovať na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj? Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 013 – Softvér

Ako účtovať na účte 013 – Softvér? Účet 013 – Softvér je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto účte účtujeme programové … Read more