Účet 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

Ako účtovať na účte 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku? Účet 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho … Read more

Účet 075 – Oprávky ku goodwillu

Ako účtovať na účte 075 – Oprávky ku goodwillu? Účet 075 – Oprávky ku goodwillu je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam

Ako účtovať na účte 074 – Oprávky k oceniteľným právam? Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Ako účtovať na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj? Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 073 – Oprávky k softvéru

Ako účtovať na účte 073 – Oprávky k softvéru? Účet 073 – Oprávky k softvéru je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane … Read more

Účty pasív

Ktoré účty patria medzi účty pasív? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na účtoch pasív sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu! Medzi účty pasív patria: 072         Oprávky k aktivovaným … Read more