Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia – rozdelenie zisku

Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla zisk? Podrobné informácie o tom, ako účtovať prevod nerozdeleného zisku do budúcich účtovných období, nájdete v článku Zaúčtovanie zisku z minulého účtovného obdobia. Ako účtovať úhradu straty, nájdete tu! Zaúčtovaie zisku na začiatku nasledujúceho obdobia Na začiatku ďalšieho roka, pri otváraní účtov, účtujeme zisk z … Read more

Zaúčtovanie zisku z minulého účtovného obdobia

Ako zaúčtovať zisk z minulého účtovného obdobia? Na začiatku ďalšieho roka musíme zostaviť účet 701 – Začiatočný účet súvahový. Začiatočný účet súvahový (701) Na začiatku ďalšieho roka, pri otváraní účtov, účtujeme zisk z minulého roka vo výške 20 207 Eur. Predkontácia bude vyzerať takto: 701 / 431    suma: 20 207 Eur. Zisk z minulého … Read more

Zaúčtovanie zisku z bežného účtovného obdobia

Ako zaúčtovať zisk z bežného účtovného obdobia? Zaúčtovanie zisku z bežného účtovného obdobia spoločnosti, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva vyžaduje niekoľko účtovných zápisov. Na konci účtovného obdobia musí účtovník pred zostavením účtovnej závierky, mimo iného, zostaviť účet 710 (Účet ziskov a strát) a účet 702 (Konečný účet súvahový). Rovnako postupujeme aj v prípade zaúčtovania straty v … Read more