Príklad: Výška splátky

Zoberiete si hypotéku vo výške 30 000 Eur na kúpu chaty na obdobie 7 rokov pri úroku 3,75%.
Vypočítajte výšku mesačnej splátky.

Riešenie:

Mesačná splátka úveru bude 406.62 Eur.

Vypočítali sme to tak, že sme použili funkciu “PMT” v exceli, kde sme:
– do poľa “Rate” zadali úrokovú sadzbu vydelenú 12, teda 3,75%/12
– do poľa “Nper” zadali počet rokov vynásobený 12, teda 7*12
– do poľa Pv zadali výšku úveru, teda 30 000

 

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment