Príklad: Mesačné úspory

O 25 rokov si chceme kúpiť nehnuteľnosť pri mori a predpokladáme, že jej hodnota bude 200 000 Eur.
Koľko si musíte nesačne odkladať, ak chcete mať 90% jej hodnoty? Trhový úrok je 1,8%.

Riešenie:

Aby sme našetrili za 25 rokov 180 000 Eur (teda 90% z 200 000), musíme mesačne odkladať 475,53 Eur.

Vypočítali sme to tak, že sme použili funkciu “PMT” v exceli, kde sme:

– do poľa “Rate” zadali úrokovú sadzbu vydelenú 12, teda 1,8%/12

– do poľa “Nper” zadali počet rokov vynásobený 12, teda 25*12

– do poľa Fv zadali výšku požadovanej nasporenej sumy, teda 180 000

 

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment