Daňové priznanie

Janko Nový r.č. 720515/9526, Štúrov 35, 741 01 Bratislava, t.č. 0948 992 992 v roku 2021 pracoval u jedného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval aj nezdaniteľnú časť základu dane. V potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok mal uvedené tieto čiastky:

  • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti: 18 200 Eur
  • poistné a príspevky na sociálne poistenie: 1 700 Eur
  • poistné a príspevky na zdravotné poistenie: 700 Eur
  • úhrn preddavkov na daň: 2 000 Eur

Janovi sa 01.08.2021 narodila dcéra Alžbeta, r.č. 215801/938, na ktorú si u svojho zamestnávateľa neuplatnil daňový bonus a chce tak urobiť v daňovom priznaní.

Ján si chce na svoju manželku Evu, r.č. 905522/8942 uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane. Manželka bola od začiatku roka 2021 na rizikovej PN pre tehotenstvo a preto nemala žiaden príjem zo zamestnania. V roku 2021 jej úrad práce vyplatil rodičovský príspevok , keďže na materskú dávku nárok nemala (tento príjem sa nezahŕňa do vlastného príjmu manželky).

Zadanie:

Vyplňte daňové priznanie a uveďže, aké prílohy musia byť súčasťou daňového priznania a termín, kedy Ján musí podať daňové priznanie.

Riešenie:

Vzor tlačiva daňového priznania nájdete na stránke Finančnej správy.

V tomto prípade budeme vyplňovať DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY, pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti tzv. daňové priznanie typu A.

Najskôr si musíme vyplniť prvú stranu formulára, kde uvedieme informácie daňovom priznaní a informácie o daňovníkovi.

Daňové priznanie

Daňové priznanie

V časti III. uvádzame údaje o manželke Jána.

 

V tejto časti zase vypĺňame údaje o dcére.

Daňové priznanie

Následne je treba vyplniť údaje z potvrdenia od zamestnávateľa.

Danové priznanie

Danové priznanie

Danove priznanie

Daňové priznanie

Nárok na daňový bonus = 46,44 € x 5 = 232,20 €

Daňové priznanie

Úhrn preddavkov bude uvedený tiež v potrvdení od zamestnávateľa.

Daňové priznanie

Netreba zabudnúť na vyznačenie, že žiadame vrátiť daňový preplatok a aj čílso účtu Jána.

Daňové priznanie

Nezabudnite na každú stranu formulára uviesť v hornej časti rodné číslo daňovníka ako je to napríklad na strane 2:

Rodné číslo

 

Treba vyplniť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania, kde uvádzame toto:

Daňové priznanie

Daňové priznanie

 

Ján musí podať daňové priznanie do 31.03.2022, prípadne do 30.06.2022, čo je predĺžená lehota na podanie daňového priznania (oznámenie o predĺžení lehoty musí Ján zaslať do 31. marca 2022).

Prílohou daňového priznania je v tomto prípade bude aj:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie 2021 (vystaví mu ho zamestnávateľ)
  • kópia rodného listu dieťaťa Jána
  • sobášny list

Potvrdenie od zamestnávateľa:

potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie

Prípadnú chybu vo formulári uveďte prosím v komentári.

Leave a Comment