Cena dlhopisu

Vypočítajte cenu obkigácie (= dlhopisu), ktorá ponúka kupón 10% pri trhovej sadzbe 12% a bola emitovaná na 18 rokov. Nominálna hodnota dlhopisu je 1 000 Eur.

Výpočet:

Cena obligácie

Cena obligácie bude približne (po zaokrúhlení) 855 Eur. Cena obligácie teda klesla po jej nominálnu hodnotu, pretože ponúka nižšie zhodnotenie ako momentálne trh. Jej zhodnotenie vo forme kupónu je iba 10%, kým trhová sadzba je 12%.

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment