Výnos do doby splatnosti

Podnik emitoval pre 8 rokmi obligáciu (= dlhopis) s nominálou hodnotou 1 000 Eur, s ročne vyplácaným úrokom 6% na 25 rokov. Táto obligácia sa predáva za 932,21 Eur.

Vypočítajte výnos do doby splatnosti!

Riešenie:

Výnos do doby splatnosti

Výnos do doby splatnosti predsatvuje v tomto prípade 6,67%. Obligácia bola emitovaná na 25, avšak 8 rokov od emitácie už ubehlo a preto vo vzorci použijeme počet rokov do splatnosti a to je 17 rokov. Obligácia sa na trhu predáva za 932,21 Eur a teda toto je jej trhová hodnota.

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment