Účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku? Účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša … Read more

Účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku? Účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac … Read more

Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Ako účtovať na účte 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok? Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša … Read more

Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať na účte 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku? Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho … Read more

Účet 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

Ako účtovať na účte 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku? Účet 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho … Read more

Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať na účte 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku? Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Ako účtovať na účte 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku? Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Ako účtovať na účte 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku? Účet 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more