Účet 139 – Tovar na ceste

Ako účtovať na účte 139 – Tovar na ceste? Účet 139 – Tovar na ceste je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj

Ako účtovať na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj? Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach

Ako účtovať na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach? Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, … Read more

Účet 131 – Obstaranie tovaru

Ako účtovať na účte 131 – Obstaranie tovaru? Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstaraní tovaru, teda všetkého čo spoločnosť nakupuje za účelom ďalšieho … Read more