Príklad: Plánované tržby

Spoločnosť predpokladala, že v 4. štvrťroku bude mať nasledujúce tržby:

September: 50 000 Eur

Október: 40 000 Eur

November: 35 000 Eur

December: 60 000 Eur

Z vlastnej skúsenosti vedia, že 20% tržieb dostanú v mesiaci predaja, 70% v nasledujúcom mesiaci a 10% im nikto nikdy nezaplatí. Pripravte plán plánovaných mesačných tržieb.

September Október November December
Predpoklad tržieb 50,000 40,000 35,000 60,000
20% tržieb zaplatených v danom mesiaci 8,000

(50T x 0,2)

7,000

(35T x 0,2)

12,000

(60T x 0,2)

70% tržieb zaplatených v nasledujúcom mesiaci 35,000

(50T x 0,7)

28,000

(40T x 0,7)

24,500

(35T x 0,7)

Plán úhrad za tržby 43,000 35,000 36,500

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment