Účet 067 – Ostatné pôžičky

Ako účtovať na účte 067 – Ostatné pôžičky? Účet 067 – Ostatné pôžičky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D … Read more

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Ako účtovať na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely? Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Ako účtovať na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok? Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na … Read more

Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Ako účtovať na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou? Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok … Read more

Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Ako účtovať na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti? Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Ako účtovať na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke? Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša … Read more