Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Ako účtovať na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok?

Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov ako aj pozemky ak si ich spoločnosť zadovážila z dôvodu, že má voľné peňažné prostriedky a chce si ich uložiť vo forme takéhoto majetku.

V inom prípade (ak teda nejde o uloženie voľných finančných prostriedkov) účtujeme umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov na účet 032 – Umelecké diela a zbierky a pozemky na účet 031 – Pozemky. Preto je vždy potrebné zvážiť účel obstarania takéhoto majetku.

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Príklad: Zaradenie ostatného dlhodobého finančného majetku do na majetkový účet

Spoločnosť si nakúpila umelecké diela so zámerom uloženia voľných finančných prostriedkov (predkontácia bola 043/221). Teraz však chceme zaúčtovať tieto umelecké diela na majetkový účet (hovoríme  “zaradiť do užívania”). Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 069 / 043   suma: 10 000 Eur

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť zaúčtuje zaradenie umeleckých diel na majetkový účet na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok vo výške 2180 Eur. Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku aj na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 2180 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraného majetku už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ich už zaradili do majetku (do užívania). Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”. Konečný zostatok na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok bude teda 10 000 Eur (sem sme chceli dostať obstarávaciu cenu majetku) a na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku bude konečný zostatok nula (sumu 10 000 Eur sme dostali preč z účtu obstarania na účet majetku).

Vykazovanie položiek vzťahujúcich sa k účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok:

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie obstaraného ostatného DFM do majetku 069 043
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Úbytok predaného ostatného DFM 561 069
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok 702 069

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment