Účet 459 – Ostatné rezervy

Ako účtovať na účte 459 – Ostatné rezervy? Účet 459 – Ostatné rezervy je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania). Na … Read more

Účet 451 – Rezervy zákonné

Ako účtovať na účte 451 – Rezervy zákonné? Účet 451 – Rezervy zákonné je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Ako účtovať tvorbu, použitie a zrušenie rezervy

Ako účtovať rezervy? Rok 202X Spoločnosť WASHER, a. s. vyrába a predáva sprchovacie boxy. K 31. 12. 202X udáva zostatky na vybraných účtoch: 221      Bankové účty                                                                                        92 000,- 323      Krátkodobé rezervy                                                    … Read more