Účet 459 – Ostatné rezervy

Ako účtovať na účte 459 – Ostatné rezervy?

Účet 459 – Ostatné rezervy je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD.

Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

459 - Ostatné rezervy

Na tomto účte účtujeme dlhodobé rezervy, ktoré nepatria do kategórie zákonné rezervy (tie sa účtujú na účet 451 – Zákonné rezervy).

Príklad 1: Tvorba rezervy na reklamácie a záručné opravy

Svojim zákazníkom poskytuje spoločnosť dvojročnú záruku na svoje výrobky. Na základe historických skúseností je 35 % predaných sprchovacích boxov bez chyby, na ďalších  40 % predaných boxov je nevyhnutné vykonať malé opravy a zvyšných 25 % predaných boxov si vyžaduje závažné opravy.

Spoločnosť odhaduje, že ak by na všetkých predaných sprchovacích boxoch bola nútená vykonať len závažné opravy, vznikli by jej náklady vo výške 500 000,- EUR.
Naopak ak by si všetky predané boxy vyžadovali len malé opravy, vznikli by jej náklady vo výške 200 000,- EUR.

V tejto súvislosti pravidelne tvorí rezervu na reklamácie a záručné opravy.
Predkontácia by vyzerala takto:  548 / 459 suma 205 000 Eur

459 - Ostatné rezervy

Na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť by sme účtovali sumu 205 000 Eur ako vznik nákladu. Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť je nákladový účet a vznik nákladov účtujeme vždy na stranu MD na danom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň vytvoríme rezervu vo výške 205 000 Eur tak, že na účet 459 – Ostatné rezervy zaúčtujeme túto sumu ako vznik záväzku. Účet 459 – Ostatné rezervy je pasívny účet a vznik pasíva účtujeme vždy na stranu D na príslušnom účte pasív.

Výpočet výšky rezervy:

Tvorba rezerv

Ďalšie informácie ako účtovať tvorbu, použitie a zrušenie rezervy, nájdete tu.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 459 – Ostatné rezervy 459 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy 548 459
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné, odchodné, jubilejné, a pod. 528 459
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 459 – Ostatné rezervy 701 459

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment