Úhrady z bankového účtu a účtovná závierka?

Ako účtovať na účte 221 – Bankové účty nájdete tu. V tomto článku si ukážeme niekoľko ďalších príkladov účtovania na účte 221 – Bankové účty, s tým že si rozoberieme Začiatočný stav, jednotlivé pohyby na účte počas účtovného obdobia, konečný zostatok a premietnutie do výkazu Účtovná závierka. Účet 702 – Konečný účet súvahový vykazoval konečný … Read more

Účet 211 – Pokladnica

Ako účtovať na účte 211 – Pokladnica? Účet 211 – Pokladnica je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto … Read more

Účet 221 – Bankové účty

Ako účtovať na účte 221 – Bankové účty? Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane … Read more