Čo znamená otvorenie súvahových účtov neúčtovným spôsobom?

Súvahové účty môžeme otvoriť dvoma spôsobmi:

  1. Neúčtovným spôsobom
  2. účtovným spôsobom

Neúčtovný spôsob otvorenia súvahových účtov

V prípade neúčtovného spôsobu otvorenia súvahových účtov len opíšeme konečné zostatky účtov aktív, pasív a účtov s premenlivým zostatkom na príslušné miesta súvahových účtov.

V prípade takejto súvahy by sme na začiatku roka otvorili jednotlivé účty takto:

Účtovný spôsob otvorenia súvahových účtov

V prípade účtovného spôsobu otvorenia súvahových účtov použijeme účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

V prípade takejto súvahy by sme na začiatku roka zostavili účet 701 – Začiatočný účet súvahový:

Predkontácia na otvorenie účtov by vyzerali takto:

Na účtoch by to vyzeralo samozrejme rovnako ako v prípade neúčtovného spôsobu.

Jediný rozdiel je teda ten, že v prípade účtovného spôsobu použijeme účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment