Účtová osnova a účtový rozvrh

Aký je rozdiel medzi účtovou osnovou a účtovým rozvrhom?

Existujú viaceré typy účtovej osnovy, avšak my sa budeme venovať len účtovej osnove pre podnikateľov. Účtová osnova pre podnikateľov je zoznam účtov zadefinovaných v Prílohe č. 1 k opatreniu č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov. Účty účtovej osnove sú zaradené do 10 účtových tried.

Účtový rozvrh a účtová osnova

Účtové triedy 8 a 9 sa používajú na vnútroorganizačné účtovníctvo a pre naše účely sa im venovať nebudeme.

V opatrení  23054/2002-92 teda nájdeme zoznam úplne všetkých účtov, ktoré môže podnikateľ použiť pri účtovaní v rámci podvojného účtovníctva.
Zoznam všetkých účtov účtovej osnovy nájdete aj v časti Účtová osnova.

Nie každý podnikateľ však počas účtovného obdobia potrebuje použiť všetky existujúce účty z účtovej osnovy.

Malá spoločnosť sa s niektorými účtovnými prípadmi vôbec nestretáva a teda na niektorých účtoch ani účtovať nepotrebuje. Spoločnosti si preto zostavujú vlastný zoznam účtov, ktoré používajú na účtovanie. Tento zoznam sa volá účtovný rozvrh.

Účtový rozvrh je zoznam len vybraných účtov, ktoré podnikateľ reálne používa počas daného účtovného obdobia.

Každý rok musí podnikateľ prehodnotiť svoj účtový rozvrh. V prípade, že sa u neho vyskytol nejaký nový účtovný prípad, teda v prípade že prvýkrát použil nejaký účet, na ktorom predtým neúčtoval, musí aj tento účet zaradiť do svojho účtového rozvrhu. Je preto potrebné každoročne tento účtový rozvrh aktualizovať.
Samozrejme, aktualizácia a dopĺňanie rozvrhu je možná aj v priebehu roka. Netreba však zabudnúť, že okrem určitých výnimiek, môžeme účtový rozvrh dopĺňať účtami, ktoré nám ponúka účtová osnova podľa aktuálne platnej legislatívy.

Vzor účtového rozvrhu začínajúceho podnikateľa

Účtovný rozvrh
Čo je to účtový rozvrh? Aký je rozdiel medzi účtovým rozvrhom a účtovou osnovou?

Na obrázku vidíme, že tento začínajúci podnikateľ v súčasnom účtovnom období účtoval len na pár účtoch z účtovej triedy 2 až 7. Účty účtovej triedy O ani nevyužil. Napriek tomu, že účtová osnova pre podnikateľov obsahuje viac ako 200 účtov, v prípade tejto spoločnosti sa účtovalo len na 17 účtoch. Postupne ako bude účtovných prípadov pribúdať, účtový rozvrh sa bude rozširovať.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

2 thoughts on “Účtová osnova a účtový rozvrh”

 1. Celé zle — “Účtovná osnova a účtovný rozvrh”???
  Osnova je zoznam účtov, takže sa označuje ako “ÚČTOVÁ osnova”
  (nie je zoznamom účtovníctva, preto nie účtovná osnova, účtovný rozvrh..)
  Tak isto, aj príloha Opatrenia MF SR 23054/2002-92 obsahuje Rámcovú účtovú osnovu, nie účtovnú…
  V účtovej osnove sú účty rozdelené do ÚČTOVÝCH tried, nie účtovných..

  Odhliadnuc od terminologických problémov je nepresné aj tvrdenie: “V každom prípade môžeme účtovný rozvrh dopĺňať len účtami, ktoré nám ponúka účtovná osnova podľa aktuálne platnej legislatívy” — ak je článok o podvojnom účtovníctve podnikateľov (usudzujem tak podľa použitého Opatrenia MF SR 23054/2002-92), tak pozorný čitateľ vie, že účtovná jednotka si môže do účtovej osnovy doplniť účty podľa potreby (§3), preto sa táto osnova označuje ako “rámcová”, ako príklad môžem uviesť § 46 (6) uvedeného opatrenia: “(6) Na účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene podľa § 17 ods. 10 písm. c), napríklad na účte 258 –Virtuálna mena, sa účtuje prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny.” Účet 258 sa v prílohe, teda v rámcovej účtovej osnove nenachádza, ale môžeme si ho doplniť.

  Reply
  • Dobrý deň,
   Ďakujeme veľmi pekne za Vaše komentáre. Určite vaše pripomienky zohľadníme pri najbližšej úprave textov.
   Texty sú určené pre osoby, ktoré chcú len porozumieť základným pravidlám v účtovníctve a nepotrebujú pracovať s presným znením opatrenia či zákona.

   Presná terminológia pre tieto účely nie je vždy používaná, keďže sa snažíme používať termíny, s ktorými sa užívateľ môže stretnúť v praxi (napríklad častokrát bežne používaný termín účtovná osnova namiesto účtovej osnovy).

   Verejne dostupné opatrenie MF SR 23054/2002-92 samozrejme obsahuje vyčerpávajúce a presné informácie o postupoch účtovania, avšak pre začiatočníka býva častokrát nezrozumiteľné.

   Cieľom týchto príspevkov je vysvetliť vybrané postupy účtovania, pričom sa sústredíme na základné účtovné prípady. Vysvetľovať sa snažíme jednoduchým spôsobom a ľahko-predstaviteľnými príkladmi, ktoré samozrejme nie vždy kopírujú presné znenie opatrenia alebo zákona o účtovníctve, keďže cieľom týchto príspevkov nie je kopírovať legislatívu.

   Osoby, ktoré začnú venovať téme účtovníctva a pochopia základné myšlienky „čo ako funguje“ a „aká je za tým logika“, tak ľahšie budú neskôr riešiť zložitejšiu problematiku a používať presnú terminológiu citovanú z opatrenia či zákona (ako napríklad vami spomínané dopĺňanie účtov nad rámec rámcovej účtovej osnovy).

   Pri najbližšej úprave textov vezmeme vaše pripomienky do úvahy a terminológiu doplníme, prípadne upresníme. Ďakujeme v každom prípade za komentáre.

   Reply

Leave a Comment