Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

Ako účtovať na účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám? Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa … Read more

Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Ako účtovať na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok? Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more

Účet 502 – Spotreba energie

Ako účtovať na účte 502 – Spotreba energie? Účet 502 – Spotreba energie je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 507 – Predaná nehnuteľnosť

Ako účtovať na účte 507 – Predaná nehnuteľnosť? Účet 507 – Predaná nehnuteľnosť je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný … Read more

Predkontácie v súvislosti s nehnuteľnosťou určenou na predaj?

Ako účtovať účtovné prípady v súvislosti s nehnuteľnosťou určenou na predaj? V prípade nehnuteľnosti určenej na predaj sa bavíme o nehnuteľnosti, ktorá bola nakúpená za účelom predaja, avšak predaja nie v pôvodnom stave. Pôjde teda o predaj v zmenenom stav. Ide o prípady, kedy spoločnosť nehnuteľnosť zakúpi s cieľom opraviť či inak technicky zhodnotiť a … Read more

Účet 504 – Predaný tovar

Ako účtovať na účte 504 – Predaný tovar? Účet 504 – Predaný tovar je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani … Read more

Účet 501 – Spotreba materiálu

Ako účtovať na účte 501 – Spotreba materiálu? Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky … Read more