Účet 347 – Ostatné dotácie

Ako účtovať na účte 347 – Ostatné dotácie? Účet 347 – Ostatné dotácie je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu). Konečný … Read more

Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu

Ako účtovať na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu? Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o … Read more

Účet 345 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 345 – Ostatné dane a poplatky? Účet 345 – Ostatné dane a poplatky je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom … Read more

Účet 342 – Ostatné priame dane

Ako účtovať na účte 342 – Ostatné priame dane? Účet 342 – Ostatné priame dane je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 341- Daň z príjmov

Ako účtovať na účte 341 – Daň z príjmov? Účet 341 – Daň z príjmov je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Ako účtovať na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty? Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o … Read more