Účet 563 – Kurzové straty

Ako účtovať na účte 563 – Kurzové straty? Účet  je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak … Read more

Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Ako účtovať na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ? Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku

Ako účtovať na účte 569 – Manká a škody na finančnom majetku? Účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša … Read more

Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely

Ako účtovať na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely? Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do … Read more

Účet 562 – Úroky

Ako účtovať na účte 562 – Úroky? Účet 562 – Úroky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účtovanie o vydaných dlhopisov

Spoločnosť NORDVEN, a. s. vydáva 01. 01. 202X dlhopisy splatné 31. 12. 202X+2 v menovitej hodnote 1 000 000,- EUR. Efektívna úroková miera je 8 % p. a., emisný kurz je 793 832,- EUR Peniaze prijala na bankový účet. Ocenenie emitovaných dlhopisov (v EUR) Dátum Diskont Účtovná hodnota záväzku 1. 1. 202X (206 168,-) 793 832,- 31. 12. 202X … Read more

Účet 568 – Ostatné finančné náklady

Ako účtovať na účte 568 – Ostatné finančné náklady? Účet 568 – Ostatné finančné náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia … Read more