Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Ako účtovať na účte 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov? Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do … Read more

Účet 075 – Oprávky ku goodwillu

Ako účtovať na účte 075 – Oprávky ku goodwillu? Účet 075 – Oprávky ku goodwillu je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam

Ako účtovať na účte 074 – Oprávky k oceniteľným právam? Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 067 – Ostatné pôžičky

Ako účtovať na účte 067 – Ostatné pôžičky? Účet 067 – Ostatné pôžičky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá … Read more

Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Ako účtovať na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj? Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D … Read more

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Ako účtovať na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely? Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky … Read more

Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

Ako účtovať na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok? Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na … Read more

Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Ako účtovať na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou? Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok … Read more

Účet 015 – Goodwill

Ako účtovať na účte 015 – Goodwill? Účet 015 – Goodwill je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu)! Konečný zostatok … Read more