Kontraaktívne účty

Čo sú to kontraaktívne účty? V prípade zostavovania súvahy sa môžete stretnúť s pojmom kontraaktívny účet alebo kontra účet. Je to účet, ktorý je započítaný voči účtu aktív v súvahe so znamienkom mínus. Teda vykážeme ho medzi účtami aktív, ale ako korekciu (zápornú korekčnú položku). Kontraaktívne účty sa správajú ako pasívne účty, pokiaľ ide o … Read more

Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

Ako účtovať na účte 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí? Účet 082 – Oprávky k samostatne hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na … Read more

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Účtovanie na účte 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného … Read more

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého hmotného majetku ako aj … Read more

Účty pasív

Ktoré účty patria medzi účty pasív? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na účtoch pasív sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu! Medzi účty pasív patria: 072         Oprávky k aktivovaným … Read more

Účty aktív

Ktoré účty patria medzi účty aktív? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na účtoch aktív sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu! Medzi účty aktív patria: 012         Aktivované náklady na … Read more