Vlastné imanie

Vlastné imanie delíme na položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti (investície spoločníkov do podnikateľskej činnosti) a položky, ktoré vznikajú počas doby existencie spoločnosti (položky vytvorené vlastbou činnosťou resp. získané prostredníctvom darov, či dodatočnými vkladmi do imania spoločnosti). Položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti: základné imanie emisné ážio zákonný rezevrný fond z kapitálových vkladov nedeliteľný fond … Read more

Účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Ako účtovať na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia? Účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať … Read more

Účet 341- Daň z príjmov

Ako účtovať na účte 341 – Daň z príjmov? Účet 341 – Daň z príjmov je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Ako účtovať na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov? Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte … Read more

Účet 324 – Prijaté preddavky

Ako účtovať na účte 324 – Prijaté preddavky? Účet 324 – Prijaté preddavky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 323 – Krátkodobé rezervy

Ako účtovať na účte 323 – Krátkodobé rezervy? Účet 323 – Krátkodobé rezervy je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné … Read more

Účet 411 – Základné imanie

Ako účtovať na účte 411 – Základné imanie? Účet 411 – Základné imanie je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D. … Read more

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 461 – Bankové úvery

Ako účtovať na účte 461 – Bankové úvery? Účet 461 – Bankové úvery je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav … Read more

Účet 331 – Zamestnanci

Ako účtovať na účte 331 – Zamestnanci? Účet 331 – Zamestnanci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá … Read more