Príklady na zúčtovacie vzťahy – dodávatelia a odberatelia

Ako účtovať na účtoch aktív, pasív, nákladov a výnosov, nájdete tu!

Jednoduché príklady ako účtovať v súvislosti s dodávateľmi a odberateľmi:

Krok č. Popis Suma MD D
1 Preddavok poskytnutý dodávateľovi 200 314 221
2 Vystavenie faktúry pre odberateľa ABC s.r.o. za predaný tovar
a) výnos z predaja tovaru 250 604
b) DPH (20%) z výnosu 50 343
c) fakturovaná suma celkom 300 311
3 Prijatá faktúra od dodávateľa za poskytnuté služby
a) náklad na služby, ktoré poskytol dodávateľ 300 518
b) DPH (20%) z nákladov 60 343
c) fakturovaná suma celkom 360 321
4 Zúčtovanie poskytnutého preddavku dodávateľovi z kroku 1 200 321 314
5 Úhrada zaslaná dodávateľovi ako zvyšok fakturovanej sumy z kroku 3
po zúčtovaní preddavku z kroku 1
160 321 221
6 Prijatie preddavku od odberateľa XYZ s.r.o. 500 221 324
7 Prijatie úhrady od odberateľa ABC s.r.o. 300 221 311
8 Vystavenie faktúry od odberateľa XYZ s.r.o. za predané výrobky
a) výnos z predaja výrobku 700 601
b) DPH (20%) z výnosu 140 343
c) fakturovaná suma celkom 840 311
9 Zúčtovanie prijatého preddavku od odberateľa XYZ s.r.o. 500 324 311
10 Úhrada prijatá od odberateľa ako zvyšok fakturovanej sumy z kroku 8 340 221 311

Pohyby na účtoch vyzerajú takto:

Ako účtovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy?

Na obrázku vidíme, že konečný zostatok (KZ) na účte 311 – Odberatelia, 321 – Dodávatelia, 314 – Poskytnuté preddavky a 324 – Prijaté preddavky je nula, keďže jednotlivé pohľadávky a záväzky boli vyrovnané.

Viac informácií o zúčtovacích vzťahoch z obchodného styku, nájdete tu!

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment